Màu vân cửa gỗ công nghiệp Duratek DR -1.3 Kem Nhạt

Màu vân cửa gỗ công nghiệp Duratek DR -1.3 Kem Nhạt